PhD Degrees Guided AT
P.S.Telugu University

1 K.Bala koteswara Rao. Janapada chitra kalalu – Kapu rajaiah On going
2 K.Buchaiah Telangana rashtra sadhanalo janapada kala rupala patra. Jan 2022
3 Rasamai Balakishan Telangana Rashtra sadhanalo mali vidatha samskruthika udyama patra (dhoom dham). September 2021
4 Vanitha Streela Janapada nrityageyalu March 2019
5 P.B Shantha kumari Ubhaya goadavari jilalo streela sraamika geyalu – pariseelana. Acharya Nagarjuna University, Guntur March 2018
6 D.V.Madhavi latha Sri venkatachela mahatyam, Sri venkateshwara kalyanam- comparative study.(Matrusri tarigonda vengamamba 18th century,sri chakrala Lakshmi kantha rajarao) From Acharya Nagarjuna University - Guntur. Jan 2018
7 B.Bindhu madhavi Comparative study chindu bagavatham and Kuchipudi bhagavatham. July 2017
8 G.vijaya laxmi Gosangulajeevana vidhanam kalarupalu- oka pariseelana. June 2005
9 A.Sreedhar Karrasamu Pradarshana padhathi – vishleshana. March 2015
10 Linga srinivas karimnagar jilla janapada pradarshana kalalusamajika prayojanam Sept 2015
11 Y.Sudhakar YSRjilla janapadaprathyeka brundha Nrityam – Chekkabhajana. April 2015.
12 K.Swaroopa Janapadula Mangalam paatalu-sastriyagaana dhoranulu. March 2014.
13 Janagaiah Mahaboobnagar Jilla Girijana Nrityalu samagra pariseelana. Feb 2014.
14 K.Nirmala Garaga kuchipudi Nrityalalo Janapada Sastriya Nrityamsala Pariseelana Feb 2010
15 Feb 2010 Telangana Jogulu Samagra pariseelana. Jan 2010
16 A.Narisimha Reddy Eka Kola Kolatam pradarsana Padhathulu Jan 2009
17 L.Devender Nallagonda jilla Lambadeela Pandugalu, Nrityageyalu Feb 2008
18 A.Sridhar Karrasamu pradarshana padhathulu. April 2011
19 J.Vijay Kumarji Chiratala Ramayanam oka pariseelana . Jan 2008
20 Sreedevi Kurnool jilla Burrakathalu – Samagra Pariseelana. June 2007
21 Narasinga Rao Janta Nagaralalo Janapada kalarupalu. April 2007
22 Vijitha Telegana Streela Janapada Kalarupaalu. Feb 2006
23 M.Sattaiah Gondula Pandugalu – Nritya Geyalu. Jan 2006
24 P.Anu Radha Janapada Saamuhika Nritya Geyalu – Sastriya Gaanadhoranulu. Aug 2005
25 M.Pushpalatha Mahaboobnagar jilla Jataralu –Pradarshana kalalu. June 2005
26 C.N.Gopinath Reddy Dr.Nataraja Ramakrishna Andhra natyam Manastatwa Pariseelana. March 2005
27 S.Usha Rani Kangundhi Kuppam Veedhinatakam – Kuchipudi Bhagavatham – Comparative Study. April 2005
28 U.Eemam Saheb Anatapur jilla Burrakathalu – Oka pariseelana. March 2003
29 B.K.Kirankumar JanapadaRangasthalam– AdhunikaRangasthalam–ComparativeStudy. May 2002
30 Jayasree Syamala Medak jilla Jataralu – Pradarshana Kalalu. Jan 2002
31 V. Govinda Reddy Chittur jilla Veedhinatakalau – Oka pariseelana . Jan 2002
32 B. Ananta Rama Sharma Telugu Sahityamulo Anantha Padmanabha vrata Kathalu. Sept 1998
33 R.Ramamohan Rao Paschima godavari jilla Gramadevatalu – Oka Paraseelana. May 1998
34 R.Ravindrabhas Krishna jilla Janapada Aaradhana Padhatulu . Oct 1994
35 K.V.Kotaiah Sattenapalli Taaluka Janapada Geyalu . March 1994Dr. CHIGICHERLA KRISHNA REDDY